פאול שפרינגר - הדרכת טיולים בפולין

אושוויץ בירקנאו היסטוריה של המחנה

מפת אושוויץ בירקנא

סבות הצבאיות והגאוגרפיות להקמת מחנה ריכוז אושווץ( שם העירה בפולנית אוש'ווינ'צ'ים)

לאחר כיבושה של פולין  הגרמנים היו זקוקים  לבתי הסוהר עבור  אוכלוסיה תחת הכיבוש. המחנות הריכוז קיימים לא הספיקו בכדי לעצור את המתנגדי הכיבוש ואת אלו שהיו מובילי דעת קהל העלולים להגביר את ההיתנגדות. המקום שנבחר, אחרי התלבטויות, הייתה עיירה אוש'ווינצ'ים אשר לידה היה מחנה צבאה הפולני. אשפר היה, כמעט באופן מיידי לשכן את העצורים. כמו כן ,האזור, שנמצא במזלג נהרות הסוּלה והוויסטולה, מאפשר הרחבה עתידית של המחנה, לבודד אותו, להקשות על תיכונן בריחות מהמקום. בנוסף  בעיירה  היו  חיבורי רכבת רבים  המחברים בין אוסוויצ'ים עם שלזיה גנרלגוברנמן-רשות הצבאית שהגרמנים הקימו ברוב שטחה של פולין הכבושה. המחנה הוקם לא בגנרלגוברנמן, אלא בשטח של פולין שהגרמנים סיפחו לגרמניה.

מפת אזור ה"אינטרסים" אושוויץ בירקנאו

תאריך המקובל כהפעלת המחנה הוא  14 ביוני 1940. באותו יום הגיע הטרנספורט הראשון של 728 אסירים פולניים, אל קל אושוויץ מטרנוב. תוכניות להרחבת המחנה, הצביעו על כך שאושוויץ נבנה כאובייקט קבוע, "שהיה אמור לשרת בכלא בעתיד במשך שנים רבות ולהשמיד את מתנגדי הרייך הנאצי." המחנה פעל כמחנה ריכוז ובית הסוהר לאוכלוסיה הפולנית, הגרמנית ואחרות. אוכלוסיות אשר שימשו ככוח עבודה, כמעט ללא עלות כעובדי כפיה במפעלים הגרמניים שהוקמו ב"אזור האינטרסים" של אושוויץ. באזור בו הוקמו כ40 תת מחנות עבודה. 

הקמת מחנה בירקנאו ( שם הכפר בפולנית- בז'ז'ינקה)

ההתקפה של גרמניה על ברית המועצות התרחשה ב 22.06.1941. לשבי הגרמני נפלו מעל מיליון חיילים רוסיים. הגרמנים החליטו להרחיב את המחנה הריכוז אושוויץ ע"י בניה של מחנה נוסף, במרחק כ 3 ק"מ ממנו, במטרה לשכן בו חלק מהשבויים. התוכית הייתה להקים 174 מבני אבן חד קומתיים. הבניה התבצעה בבז'זינקה, כפר סמוך לאוש'וונצ'ים בין מרץ 1941 לפברואר 1942.

בניית מחנה בירקנאו עבור שבויים הרוסיים

וועידת ואנזה ותחילת "מבצע רינכארד" כ"פתרון הסופי של בעיית יהודי אירופה".

ב 20.01.1942 בואנזה התקיימה הישיבה הגורלית בה הוחלט על אופן הרצח של יהודי אירופה. בשטחה של גנרלגוברנמן הוקמו 3 מחנות השמדה ובמיידנק החלו ברצח היהודים. גם לגבי בירקנאו, התוכנית להביא לכאן שבויים רוסיים שונתה. וכבר באביב 1942 הובאו לכאן יהודים והחל הרצח  בתאי הגזים שמוקמו בשני בתים של הכפר – "בית הלבן" ו"בית האדום", בהתאם לצבעים של הגגות והקירות. 

רשימת יהודי אירופה מוועידת וואנזה
מסמך המפורסם של וועידת ואזנה

תחילת יישום השמדת יהודח האירופה

במסגרת התוכנית שהוחלט עליה באוגוסט 1942, התחילו להרחיב את המחנה בירקנאו ( אושוויץ 2) על מנת שיוכל לקלוט 200,000 יהודי אירופה במסגרת ה"פתרון הסופי.
ממרץ עד יוני 1943 נבנו במקום ארבע תאי גז ענקיים עם המשרפות, שהחלו לתפקד מיד עם סיום בנייתם. בבירקנאו נרצחו בעיקר היהודים. במחנה נרצחו גם אסירים של לאומים אחרים , כמו למשל הרומים ( הצוענים) שהיו כלואים בבירקנאו.

"ה"סיכום 

בשנת 1942 הובאו לאושוויץ בירקנאו כ- 197,000 בני האדם. בשנת 1943 כ -270,000 יהודים ובשנת 1944 למעלה מ- 600,000 יהודים – כמעט 1.1 מיליון בסך הכל. מתוך המגעים כ -200,000 עברו את הסלקציות והופנו לעבודות. כ 900 אלף נרצחו מיד עם הגעתם . ב28.01.1945 הצבא הרוסי נכנס למחנה, אותו הגרמנים עזבו כמה ימים קודם . במחנה נרצחו כ מיליון יהודים, כ75 אלף פולנים, כ 21 אלף רומים, 15 אלף שבויים רוסיים, כ15 אלף אזרחים בעלי לאומים שונים.